Tekstgrootte: A- A+

Op zoek naar persoonlijke begeleiding in uw regio, bel 06 48 45 98 40

Privacyverklaring

Kwali-tijd kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Kwali-tijd, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kwali-tijd verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode & Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

WAAROM KWALI-TIJD DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Kwali-tijd verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kwali-tijd jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Kwali-tijd bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN JOUW GEGEVENS GEDEELD?

Kwali-tijd verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Kwali-tijd gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Kwali-tijd. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Kwali-tijd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kwali-tijd maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Kwali-tijd verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

www.kwalitijd.nu is een website van Kwali-tijd en is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Spielehorst 10, 7531 ER Enschede
Telefoon: +31648459840
Email: info@www.kwali-tijd.nu

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08168086